2014. január 25., szombat

Ildi már megint mentegetődzik...

Jajaj, én annyit, de annyit varrok az utóbbi időben, de ezzel már megint nem készültem el. Mentségem nincsen: varrom a február 20-án nyíló kiállítás anyagát, plusz két quiltet be kellett mára fejeznem a legújabb MOMÜ-kollekcióba. Ja, és még rendes dolgozó nő is vagyok...
Kitaláltam én, hogy mit akarok ide, és istenbizony meg is fogom varrni, amint már látom az alagút végét.

2014. január 24., péntek

Egyiptomi falfestmény    Ugy érzem meg kell mutatni az ihletet amiről a képem készült. Ez  az eredeti falfestmény  amiről az    
    Izisz varrtam. Most igy utólag ugy gondolom, hogy lehetett volna több motivumot rátenni a quiltre,
    de nem akartam átmásolni, csak a hölgy érdekelt, tornaóra ide vagy oda ez az eredeti ábrázolása
    Izisznek.

2014. január 23., csütörtök

És még egy...
Az inspiráció a Rosetta kő.

Erről a feliratos bazalttömbről azt mondják, hogy a világ leghíresebb köve. Napóleon egyik katonája talált rá 1799-ben, amit aztán az angolok vittek magukkal. Így került a British Museumba, ahol a mai napig őrzik. Bár a tudósok hamar rájöttek, milyen nagy jelentőségű a felfedezés, mivel ugyanaz a szöveg három különböző írásmódban - hieroglifikus, démotikus és görög - szerepel rajta, a hieroglifikus írás mégis több mint 1500 évig olvashatatlan volt. Jean-Francois Champollion volt, akinek végül sikerült megfejtenie 1822-ben a három írás összehasonlítása révén az egyiptomi hieroglifák titkát. A Nílus völgyében úgy emlékeznek rá, mint az "ember, aki visszaadta a holt köveknek a beszéd ajándékát."

 A hieroglifákat sorokba vagy oszlopokba írták, és ugyanúgy lehetett jobbról balra, mint balról jobbra olvasni. Az olvasás irányát az emberi vagy állati alakok jelzik, mivel mindig a sor vagy az oszlop eleje felé néznek.

A szövegethez discharge-ot használtam, a szkarabeuszok a korábbi égetős technikával készültek, utólag varrtam rá.2014. január 22., szerda

Heper, a fiatal Napisten

Sajnos elnéztem a dátumot, de elkészültem a képemmel:

Sokáig a Nílus járt a fejemben, valamilyen térképet szerettem volna megidézni. Nem találtam igazán olyan képet, ami inspirált volna. Végül visszatértem a legelső gondolatomhoz: olyat varrni, ami 3D-ben megjeleníthető. Így esett a választásom erre a jelképre:
Heper, a fiatal Napisten ( a felkelő nap ) neve, akit a szkarabeusz-bogárral szimbolizáltak. Hátulról és elölről:

A bogár testén kívül az összes anyag sk festésű.
Először kétoldalas ragasztóval felragasztottam a színes elemeket, alaposan megtűztem:
Végül rávarrtam a bogarat:Igazán az zavar,  hogy négy lába van csak első ránézésre a szkarabeusznak. A másik két lába aranyból van.( Én így értelmeztem.) Először ez annyira zavart, hogy próbáltam még 2 kék, fényes lábat is ráhelyezni a képre, de úgy sem tetszett. Maradtam az eredeti megoldásnál. A munka legvégén akril aranyfestékkel körbefestettem az íveket. A kép mérete, a szokásos A4.

Inspiráció innen:IZISZ

                  Izisz vagy Aszet néven is ismert  az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb istensége.

              Anyaistennő, a varázslás termékenység viz, szél ,  tengerhajózás a nőiesség, hűség szimbóluma.
              Ozirisz felesége Hórusz anyja.  Ábrázolása elsőként az V. dinasztia idejéből maradt fenn,
              piramisszövegekben. Később kultusza elterjedt a közel-keleten és Európában is.Pl. a görögöknél
              gyermeknevelésre, kenyérsütésra, szövésre tanitotta az asszonyokat. Magyarországon
              is  van emléke a római kori Savaria /Szombathely/  területén.
              Számos alakban ábrázolták az én munkám egy falfestmény részlete.

     
     

2014. január 21., kedd

Anubisz

                                                            Anubisz, Ré  és Hórusz szemeAz egyiptomiak egyes természeti jelenségekben természetfölötti erőknek a megtestesülését látták, melyet a hieroglif írásban, a művészi ábrázolásokban emberi, állati, növényi vagy akár egy tárgy alakjában mintáztak meg. Egy-egy isten megjelenhetett nemcsak emberi, hanem állati alakban is, sőt nagyon gyakran az emberi testet állatfejjel olvasztották egybe..
Az isteni erők sokféleképpen való megtestesítése mellett az egyiptomi vallás legjellemzőbb részei a napkultusz és a halotti kultusz. Ahogy a földi élet Ré napsugarának köszönhető, úgy a halál utáni továbbélés, a fennmaradás lehetőségét az Ozirisz -hitben található, s ennek része volt a mumifikálás, amivel a test túlvilági életét is biztosítani akarták.Az ókori egyiptomiak istenei a természet láthatatlan erőit testesítették meg. Csak néhányuk visel emberi formát, sok közülük állat (vagy részben ember, részben állat, például madár, rovar, hüllő) alakjában jelenik meg, de ezek inkább elrejtik, mint felfedik igazi természetüket.
Anubisz: Ámon Ré mellett, Anubisz volt az alvilág másik legfontosabb istene.
.Ő volt a titkok őrzője, a sírkamra istene, a halottak útjának sakálfejű megnyitója,.. Ábrázolása sakálfejű ember, vagy fekvő sakál. Gyakran visel uszeh gallért a nyakában, fején olykor a Kettős- koronát.. Fekete színe szimbolikus, a túlvilágra és az újjászületésre utal.
Az ókori egyiptomiak hite szerint az elhunyt lelkének a halál után útra kell indulnia a Duat kísérteties birodalmába. A Duat egyszerre jelenti a csillagok között található, ragyogó másvilágot és a sötét, démonok és szörnyek által benépesített alvilágot, amelyen szűk, csapdákkal teli ösvény húzódik keresztül. Ezen az utazáson  Anubisz játssza a lélek kísérőjének szerepét.
Azt tartották róla, hogy ha rátette kezét a múmiára, akkor varázs révén „Ah”-ba, boldog állapotba, lelki világosságba jutott a halott és ennek az érintésnek a következtében új életre kelt.
A kép jobb oldalára a három istenség jelét tettem:
 Anubisz.   
 Ré Napisten a világ teremtője, az istenek királya. Ábrázolásokon emberalakban, fején ureusz-kígyós napkoronggal, máskor sólyomfejű emberalakban, napkorongot viselve ábrázolták.
 Hórusz szeme.
Hórusz az egyik legfontosabb egyiptomi isten A róla alkotott elsődleges elképzelés szerint az ég hatalmas ura. A magasban szárnyaló sólyom megtestesítője. Az egész eget átfogó madár szemei a hold és a nap, szárnyai átölelik az egész földet. A Hórusz szeme szimbólum az egyiptomiaknál a megújulás jelképe volt. A Hórusz-szeme nyakláncot a múmiák azon részére tették, ahol a belső szerveit kiszedték.
                                                     _______

Anyagra nyomtattam a hieroglifákat  ( bubble jet),majd erre kerültek az alpplikációk.

Királynék völgye: Nefertari keselyűvel ékesített fejdíszben

Az ókori Egyiptom királyi családjaiban kevés nőt szeretett oly nagyon a férje, mint ahogy II. Ramszesz szerette Nefertari királynét, a Nagy Királyi Feleséget, aki a kormányzásban is aktív szrepet játszott. Nefertari még Ramszesz trónralépése előtt ment hozzá feleségül és uralkodásának 26 éve alatt ő volt a főfeleség, a legidősebb fiú anyja, férjének bizalmasa és munkatársa. II. Ramszesz Abu Szimbelben saját templommal, a Királyok Völgyében pedig a QV 66 sz. sírral jutalmazta meg. Nefertari sírja nagyon szép. 1904-ben fedezték fel, ez volt a thébai régészeti kutatások egyik legnagyobb felfedezése. Az 1950-es években műemlékvédelmi okokból zárva volt a turisták előtt, majd állagmegóvási munkákat vegeztek benne. 1995-ben korlátozott számú napi látogató előtt ismét megnyitották, de megint be kellett zárni 2003-ban. Most évente csupán néhány kis csoportot - akik ezt busásan megfizetik -  engednek be a sír belsejébe. A problémát a vakolat okozza, illetve a laza kőzetágy, mivel mélyen fekvő részbe vájták a sírt. A durva sziklafalat vastagon vakolták, erre a  vastag vakolatra festették a diszítést. A súlyos vakolat egy idő után elkezdett leválni a sziklafalról.  A verejtékező túristák jelenléte a sírban növeli a nedvességet, ezzel meggyorsítja a pusztulás folyamatát. Remélhetőleg a jövőben újabb restaurálási módokat fejlesztenek ki, és a sírt sikerül megmenteni.
Nefertari sírjában nagyon sok szép ábrázolás maradt fenn, nehéz volt választani. Végül ezt választottam, a képet festettem. A háttérre tűztem egyiptomi motívumokat. A szegély pedig egy olyan anyag, amelyen hieroglifák vannak.

Nő discoloriás lótusszal :-)

EGYIPTOM-piramisok ,homok, tevék, szobrok, múmiák és ezer ötlet. Egyszer csak ott van előttem ez a nő és eldőlt a kérdés.

Kinyomtattam , nagyítgattam mindezt fekete-fehérben, ezért azután színezgettem is. Amikor eszembe jutott, hogy megnézzem az eredetit, kicsit kétségbe estem. Szóval kicsit sárga, kicsit savanyú......de csak az enyém.
Ami viszont szívemet melengeti, az a háttér rozsdafestéses anyaga, kedves balatoni tábor emléke.
Kétoldalas ragasztóval dolgoztam a nagyobb felületek kialakításánál, a finomabb színezést pedig már tűzéssel készítettem.
(Mit szóltok, hogy a bal kezet sikerült nem a ruha "alatt" felejtenem?)